Visie en missie

Uitgangspunten:

  • Radical Sustainability.
  • Inclusiveness
  • Respect and trust.
  • Human Centered

Van het kleinste detail tot het grote plaatje

Bij de Frisian Design Factory werken we vanuit een duidelijke visie op de wereld, op innovatie en op duurzaamheid. Kort samengevat: we ontwerpen samen voor de wereld van morgen. We kiezen voor samenwerking en een constante dialoog tijdens de samenwerking. Om zo tot ideeën en oplossingen te komen die verder gaan dan een nieuw product, maar die een positieve invloed hebben op onze maatschappij.  

Het grotere plaatje

Innovatie staat nooit op zich. Alles wat we doen en maken, heeft invloed op onze maatschappij. Op onze wereld. Een wereld die onder druk staat. Daarom benaderen we elke opdracht vanuit een radicale visie op duurzaamheid. We geloven dat het anders kan. En dat het anders moet.

Van product tot maatschappij

De focus van innovatie is namelijk aan het veranderen. Bij de Frisian Design Factory staan producten niet meer op zich. Ze zijn met elkaar verbonden. En met de rest van de wereld. Daarmee verschuift ook onze aanpak. We zoeken verbinding met de samenleving. Kijken naar het grotere plaatje en naar de kleinste details. We gaan van het maken van tastbare producten naar de ontwikkeling van verbonden systemen.

Maatschappelijke impact

Daarbij kijken we dus steeds meer naar de impact die deze systemen op onze maatschappij en wereld hebben. We kijken naar nieuwe producten binnen de uiteindelijke plek waar ze komen. Boven alles onderzoeken we wat ze bijdragen aan een duurzame wereld.

Multilevel Design Model
Bij elke innovatie bewegen we vloeiend tussen vier niveaus. We leggen onze samen ontwikkelde ideeën langs deze vier niveaus. Elke vernieuwing aan een product is zo direct verbonden met de duurzame gevolgen voor onze maatschappij. Van micro naar macro houden we de vinger aan de pols.

  • Het producttechnologie niveau. – Hoe kunnen we een product verbeteren?
  • Het productservice niveau. – Welke diensten passen dan bij het product?
  • Het socio technische niveau – Hoe passen die diensten en systemen in de maatschappij?
  • Het maatschappelijke niveau – Wat is de positieve invloed van een innovatie op onze maatschappij en de wereld?

Duurzaamheid als basis

Met duurzaamheid als basis van onze gedachten houden we altijd in de gaten wat voor invloed een ontwerp heeft op onze wereld. Hiervoor nemen we de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties als basis. Dit zijn 17 doelen die draaien om armoede, honger, gezondheid, duurzame en betaalbare energie, duurzame consumptie en productie en het aanpakken van klimaatverandering. Zij geven al onze overwegingen richting. Elke innovatie moet een bewezen bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Co-creatie als werkvorm

Het grote plaatje van de maatschappij en de wereld in de gaten houden, kunnen we niet alleen. Daarom is elk project binnen de Frisian Design Factory vanaf de basis een kwestie van nauw samenwerken. Over verschillende disciplines. Over verschillende werkgebieden en sectoren. We kiezen binnen onze werkzaamheden voor co-creatie. Samen weten we tenslotte meer. En daar maken we graag gebruik van. Al die verschillende invalshoeken brengen we samen. Zo wordt een idee vanuit alle kanten belicht.