Over ons

We design the future together

“We can not solve our problems with the same level of thinking that created them” ― Albert Einstein

Een snel veranderende wereld met steeds vaker complexere multidisciplinaire en cross sectorale vraagstukken die een verbinding hebben met de snelle veranderingen en vernieuwingen in de wereld vanuit economisch, ecologisch, technologisch en maatschappelijk perspectief, vraagt om een nieuwe benadering.

Vanuit maximale participatie van alle sectoren en het werken aan een circulaire economie, wil de FDF een bijdrage leveren aan een inclusieve, duurzame en veilige wereld.

Uitdagingen op het gebied van technologie, gezondheid, welzijn, energie en onderwijs vragen om een frisse blik. Een radicaal nieuwe benadering. Onder het motto We design the future, together bouwen we bij de Frisian Design Factory in Leeuwarden samen aan de wereld van morgen.

Hoe doen we dat?

We doen dat door het werken aan vraagstukken, opdrachten, projecten van bedrijfsleven, instellingen, overheid. Van het ontwikkelen van concept en prototype van een lengtemeter voor de GGD tot het versnellen van innovatie in het realiseren van een circulair inkoopproces, van het ontwikkelen van een ecologische voedselketen voor wilde planten die op en rond een festivalterrein groeien, tot het mee ontwikkelen van strategie en beleid voor circulair water in gemeente en de provincie, het vinden van toepassingen voor biologisch afbreekbaar plastic tot het ontwikkelen van een plan voor een wijk die zelfvoorzienend en duurzaam en circulair is.

Co-creatie, samen kunnen meer dan alleen

Bij de Frisian Design Factory kiezen we expliciet voor samen maken en ontwerpen. We werken in een constante dialoog voor en met onze opdrachtgevers uit bedrijfsleven, instellingen en overheid. Zij vinden bij ons een omgeving waar studenten, experts en onderzoekers zich samen over hun problemen buigen om nieuwe oplossingsrichtingen te realiseren. We zijn een community van denkers en doeners, die leren van elkaar en samen komen

Waarden en uitgangspunten

De FDF werkt aan innovatie vanuit een aantal basisprincipes en waarden: gelijkwaardigheid en inclusiviteit, radicale duurzaamheid, onafhankelijkheid en autonomie, open source en sharing. Waarden die gerelateerd zijn aan innovaties in een duurzame samenleving van de toekomst en die recht doet aan mens en natuur.

Samen weten we meer

Denken en doen gebeurt bij ons in de vorm van kortlopende workshops, pressurecookers, langer lopende projecten al dan niet ingebed in onderwijs. gericht op ontwikkeling, ontwerp en prototyping of het versnellen en ondersteunen van ideevorming en analyses. Daarbij gaan we ervan uit dat we samen meer weten dan alleen. We zorgen voor ruimtes om samen te komen en materialen om aan prototypes te werken. Daarbij volgen we heldere stappen die komen uit de Design Thinking theorie.

Design Thinking

Design Thinking is eerder een manier van denken waarbij we in verschillende cycli werken aan het snel ontwikkelen van prototypes. We maken, we testen prototypes. Leren ervan en verbeteren ze weer. Elke ronde leidt tot nieuwe ideeën.. We stimuleren een omgeving waarin het samen maken van fouten, het knutselen en het experimenteren leidt tot innovaties..

Frisian Design Factory:

De Frisian Design Factory is de hub, het knooppunt voor innovatie in het noorden.

Samen weten we meer               Visie/missie                    Koppeling met onderwijs                 Design thinking