Research

Onderzoek is één van de drie pijlers van de Frisian Design Factory. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit de design factory richt zich met name op onze cross sectorale innovatieaanpak en hoe hiermee succes behaald kan worden. Wij voeren dus geen monodisciplinair onderzoek uit, maar juist multi- en transdisciplinair onderzoek naar cross-sectorale samenwerkingsverbanden

De centrale vraag van ons onderzoek is:

“ Hoe kan een cross-sectorale innovatie-aanpak aantoonbaar bijdragen aan een duurzame sociaal-culturele en economishe versterking van de Noordelijke regio, en welke rol kunnen praktijkgerichte living-labs vervullen tijdens dit proces?”

 

Vanuit maatschappelijk perspectief kijken we naar de complexe maatschappelijke uitdagingen van het noorden zoals gezondheid, landbouw, energie, water en toerisme. Vanuit economisch perspectief kijken we naar het creëren van nieuwe bedrijvigheid in de regio, waarbij zowel bestaande als nieuwe organisaties optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de cross-sectorale benadering heeft te bieden.