Resultaten Festival of Inventions

by Janny Huitema on maart 21, 2016

Op woensdag 16 maart organiseerde de NHL samen met Stenden en Van Hall het eerste Festival of Inventions. Een festival in het teken van de kracht van praktijkgericht onderzoek en innovatie waar  prachtige en concrete onderzoeksresultaten en toepassingen werden gedeeld. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame kunststoffen, gaming in de zorg en de aanpak van een olieramp. Daarnaast werd met bezoekers gebrainstormd over toekomstig onderzoek met als doel om als hogescholen nog beter een impuls te kunnen geven aan de regio.

ohn Vernooij, voorzitter van het Innovatiepact Fryslân en algemeen directeur van Omrin, hield een inspirerend verhaal over ambitie, het lef om te experimenteren en het belang van de goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ook prees hij oud NHL-studente Nicole Bakker voor haar stap naar Harvard University.
Kortom, een dag vol inspiratie op gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie. Zie hieronder voor een korte samenvatting van deze dag.