De koning van de school

by Janneke Stuive-Stelpstra on juni 27, 2016

Matthijs Numan is mede oprichter van Wethinknext (www.wethinknext.com) een internationaal georiënteerd ontwerp bureau dat gespecialiseerd is in Service Design. Als ik kijk naar de wereld om mij heen valt mij op dat bijna alles te bekijken is als een service. Door gebruik te maken als deze invalshoek krijg ik de mogelijkheid om na te denken over hoe een service anders of beter ontworpen kan worden.

Vandaag kijkt Matthijs naar een nieuwsitem dat hem is opgevallen.

——————————————————————————————

Hey dombo! Wat kijk je nou? Heb ik iets van je aan? Voor sommige jongens en meisjes is dit de realiteit van elke dag. Scholen en pesten zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vooral binnen het praktijkonderwijs is dit het geval. Uit een enquete van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren blijkt dat de helft van de leerlingen op een VMBO school zich niet veilig voelt op school. De leerlingen vinden vaak de sfeer niet goed en er wordt volgens hen weinig gedaan tegen pesten.

Service Design

Hoe kan Service Design een rol spelen bij het stoppen van pesten op school? In het Service Design proces staat de klant centraal bij het ontwerpen van een nieuw of verbetert product. De klant heeft als gebruiker van een product een wezenlijk andere beleving dan de leverancier van het product.

Door het inzicht van de klant te gebruiken als input voor het ontwerp proces ben je als producent veel beter in staat om een product of service te leveren die aan sluit bij de belevingswereld van de klant.

Voor een school is de leerling de klant. Stel je eens voor dat de school de leerling centraal stelt in het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Dat de directie de leerlingen een belangrijke rol geeft in de verbetering van de sfeer.

Kan het ook anders?

Een mooi voorbeeld van hoe het ander kan is het Sint Lucas in Eindhoven, een school waar op VMBO niveau wordt lesgegeven Samen met de leerlingen werkt de school aan een veiliger gevoel.

Volgens directeur Renso Vonk is ‘de leerling koning’ op het Sint Lucas. “Daar moet je scherp op zijn, die moet je helpen om te groeien”. Zo communiceert de directeur veel met de leerlingenraad over wat er leeft bij de studenten. Verder is er altijd een ruimte beschikbaar waar een student met een docent kan praten. Deze gesprekken kunnen gaan over de eigen ontwikkeling van de student of wat de school beter kan doen.

Door actief de leerlingen te betrekken bij de gang van zaken is de situatie flink vooruit gegaan. De studenten geven aan dat ze de sfeer als zeer prettig ervaren en zich dus ook veilig voelen binnen de school. Ze geven dan ook aan dat er weinig gepest wordt en iedereen zich zelf kan zijn.

De leerling als koning, dat geeft een veilig gevoel!