Koppeling met onderwijs

 

Platform voor kennis en innovatie
De Frisian Design Factory is ontstaan vanuit de NHL Hogeschool en het Friesland College. We werken nauw samen met Stenden Hogeschool en universiteiten van over hele wereld. Kennis vanuit onze projecten vertalen we naar richtlijnen voor bedrijfsleven, industrie en overheid. Zo maken we wetenschappelijke kennis concreet toepasbaar

Learning
Onder de Frisian Design Factory vallen twee minoren, de minor Frisian Design Factory en de minor Marketing 3.0. Hieronder staan ze beide uitgebreider beschreven. Lees meer over deze minoren op de site van het Learning Centre of schrijf je in via www.kiesopmaat.nl.

Minor Marketing 3.0
Binnen de minor Marketing 3.0 houden studenten zich bezig met ontwikkelingen in marketing, de trends die hierop van invloed zijn en de ontwikkelingen in de technologie waar gebruik van kan worden gemaakt. De afgelopen semesters lag binnen de minor vooral de focus op leegstand in de steden en dorpskernen en hoe door gebruik van nieuwe technologie hier een oplossing voor kon worden gevonden.

Minor Frisian Design Factory
Binnen de minor Frisian Design Factory kunnen de studenten kennis maken met multidisciplinair werken aan complexe en maatschappelijke vraagstukken. Zij met studenten vanuit verschillende vakgebieden een semester lang aan een project vanuit het werkveld. Voor het werkveld zullen ze nieuwe producten en diensten ontwikkelen.