FDF Werkmethode – Het associatiespel

Binnen de FDF maken we gebruik van verschillende werkmethodes. Dit kunnen zijn methodes die passen binnen Design Thinking, of methodes die we gebruiken binnen workshops of brainstorms. Elke maand zal Floris een methode uitkiezen en deze uitleggen, zodat ook jullie ermee aan de slag kunnen gaan.

Sommige brainstormsessies komen nergens op uit

Veel van ons hebben wel eens aan een brainstormsessie meegedaan die nergens op uitkwam. Participanten blijven stil, afwachtend, of één participant steekt een verhaal af over één concept terwijl de rest luistert, in plaats van gezamenlijk 100 unieke ideeën te genereren. Er is soms gebrek aan focus, totale verwarring kan optreden, de sfeer wordt moedeloos en participanten raken gefrustreerd. Hoe komt dat nu, en hoe kunnen we dat voorkomen?

Traditioneel onderwijs staat creativiteit in de weg

Traditioneel onderwijs leert ons op onze beurt te wachten, iedereen uit te laten spreken, en vooral: het juiste antwoord te geven. Het geven van verkeerde antwoorden wordt afgestraft en het geven van goede antwoorden beloond. Het beargumenteren van waarom jouw antwoord het juiste is – of beter dan die van een ander – levert al helemaal veel punten op! Dit zorgt ervoor dat we hebben geleerd te allen tijde ‘falen’ proberen te voorkomen.

Deze angst om te ‘falen’ staat creativiteit echter in de weg. Vernieuwende ideeën komen namelijk niet voort uit kleine verbeteringen op het bestaande, maar zij ontstaan door te experimenteren en exploreren van het onbekende, door compleet nieuwe, bizarre manieren van denken of doen te overwegen. Zelden komt zo’n idee uit het niets aanwaaien, vrijwel altijd is het een combinatie van wilde uitspattingen die samen opeens een innovatieve richting aangeven. Om dit te laten gebeuren, moeten alle bizarre ideeën wel allemaal op tafel liggen.

 

Associatiespel

Het associatiespel bevordert het maken van nieuwe connecties

Het associatiespel bereidt participanten voor om ideeën niet in goed of slecht in te delen. We manier oefenen om snel op elkaars ideeën voort te borduren en onze oordelen achterwege te laten – de selectie van wat bruikbaar is, komt in een volgende fase wel.

Het werkt als volgt: alle participanten staan in een kring. De facilitator pakt een bal, of een ander object dat je rond kunt gooien, en noemt een woord dat te maken heeft met het probleem. De facilitator gooit dan het object naar één van de participanten. Exact op het moment dat de participant het object vangt, moet deze het eerste woord noemen wat in haar/hem opkomt. Dan gooit zij/hij het object naar een andere willekeurige participant. Omdat het woord gezegd moet worden op het moment van vangen, gaat het spel heel erg snel, er is geen tijd om na te denken of het wel een ‘goede’ associatie is! Hierdoor schakelen we het filteren van vreemde associaties uit en bevorderen we het maken van nieuwe connecties.

Sommige variaties remmen het genereren van ideeën af

Een veel gehoorde variatie hierop is om niet toe te staan een woord twee keer te zeggen. Participanten die een woord noemen wat al gezegd is, zijn dan ‘af’. Alhoewel dit een favoriet is in competitieve groepen, remt dit het genereren van ideeën weer af door participanten te laten twijfelen over of hun eerste gedachte wel goed is. Tijdens een brainstorm is het meestal waardevoller geen enkele waardeoordeel te hebben, eenzelfde idee kan een tweede keer weer tot andere gedachten leiden. Als variatie kun je beter een tweede object toevoegen om over te gooien en op te associëren, zodat twee associatie-lijnen door elkaar lopen. Deze kunnen elkaar dan namelijk ook weer inspireren.

Onze laatste blog posts

Alle blog artikelen

Zorgrobots: waar kan ik bestellen?

Onlangs heb ik naar een discussie geluisterd en die mij aan het denken heeft gezet. Want wanneer is design ‘ethisch’? En wat ik met die vraag bedoel is: 'Is het prima om mensen te vervangen door technologie in sociale beroepen?' Eind augustus was het. Tijdens een lange autorit naar den Haag hoorde ik op de radio een mevrouw zich boos uiten op het accountants- en advieskantoor KPMG. Niet over de controlekwaliteit van een jaarrekening of over complexe fiscaliteiten, maar over zorgrobots. De mevrouw van dienst was het volstrekt oneens met de opstellers van een perspectiefrapport over robotisering in de zorg. KPMG voorziet in dat rapport een scala aan mogelijkheden die deze zorgrobots te bieden hebben. ‘Onethisch’, zo vond ze. En die was mevrouw niet zomaar iemand. Zij had namelijk verstand van verpleeghuiszaken en heeft meegewerkt aan een manifest.

19 december 2017

International Design Factory Week 2017

October 30th to November 3rd we’ve had the annual gathering of all Design Factory representatives in the world. As tradition dictates, since it was the fourth annual gathering, we went to our fourthly established Design Factory. After the Aalto University Design Factory in Helsinki, Sino-Finnish Centre Tongji University in Shanghai, and Design Factory Melbourne in Melbourne, it was up to Design Factory Korea to host our meetup. Eric and Floris were the lucky ones to go to this Design Factory in Seoul, South-Korea.

4 december 2017