Design Thinking

 De kracht van herhaling

Om het hoofd te bieden aan de complexe uitdagingen van een duurzame wereld zetten we bij de Frisian Design Factory de methode Design Thinking in. Design Thinking is een proces van constante verbetering. We gebruiken dit om een praktische en creatieve oplossing te vinden voor een probleem. Design Thinking gaat meer over ‘doen’ dan over ‘denken’. Door te doen, leren we van fouten en kunnen we blijven verbeteren.

Herhaling en verbetering

De methode gaat uit van de kracht van herhaling. Bij design thinking doorlopen we continu de stappen hieronder. We gebruiken de herhaling van deze stappen om steeds weer verbeteringen door te voeren aan prototypes. Zo komen we tot een oplossing die daarna snel verder te ontwikkelen is.

  • Begrijpen
  • Observeren
  • Definiëren
  • Ideevorming
  • Prototype
  • Testen

Beginnen bij de mens

We beginnen bij de mens. Begrijpen we de wensen van de gebruiker? Daarbij hoort observeren. Hoe wordt het product nu ingezet? Maar ook, wat is impact van het hele systeem rondom dat product nu op onze wereld?

De vraag achter de vraag

Daarna kunnen we definiëren wat de vraag achter de vraag is. Vaak ligt deze namelijk dieper dan het verbeteren van een product. Met deze gegevens gaan we door naar het brainstormen over ideeën en het vertalen hiervan naar prototypes.

Nieuwe inzichten

Design Thinking is hierbij duidelijk geen rigide proces. We bewegen samen constant soepel heen en weer tussen de verschillende stappen. In de herhaling van de stappen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe beginpunten. We gaan stapje voor stapje vooruit en gebruiken voortschrijdend inzicht om te blijven schaven aan een idee. Design Thinking is altijd een verbetering op de vorige ‘versie’ en laat ook altijd ruimte voor een volgende verbetering.

Snelle prototypen

Daarbij is het essentieel snel prototypen te ontwikkelen. Door met tastbare prototypen te werken vallen ideeën die niet werken namelijk snel af. Zo kunnen we weer terug gaan naar ideevorming. We proberen steeds weer iets nieuws tot we een idee hebben dat beklijft. Prototypes zijn tastbaar. Ze geven duidelijk aan of een idee haalbaar is.

Wat werkt en wat niet?

We leren door te maken. We denken beter met een prototype in handen. Door het snelle prototypen verkorten we ook het maakproces. We testen direct alle ideeën in de praktijk met echte gebruikers en kunnen snel bijsturen. Zo maken we van complexe problemen tastbare modellen.