logo

Kuch Circulair Bier

Read more

KUCH, het oude Friese woord voor brood, is het bier voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.

Bekijk deze showcase

Met het publiek van een festival, of een klein dorp in het achterhoofd… Wat voor gezondheidsproduct- of dienst kan je voor hen ontwikkelen?

Om aan te sluiten bij de Blauwe Kamer, werken Friese bibliotheken aan een fysieke Maker Box

Stichting Nijkleaster wil een historische boerderij verbouwen tot een eigentijdse klooster

Een 10 dagen durend innovatiefestival voor Welcome To The Village waarin een grote groep mensen aan toffe en innovatieve projecten werken.

De NHL is op zoek naar een nieuwe, innovatieve manier om zijn afval te scheiden en recyclen

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.

De Friese bibliotheken willen een splinternieuw platform lanceren, zogeheten “Leen een Fries”.

Hoe laat je eenvoudig – en het liefst verplaatsbaar – het recyclen van een petfles tot voedingsstof voor een 3D printer zien?

Met het doel om Friesland fossiele brandstofvrij te maken, wordt er een voertuig ontworpen dat rijdt zonder deze brandstoffen

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

VGM (Voor Geen Meter) houdt zich bezig met het ontwikkelen van een lengtemeter voor de GGD.

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.