Voor Geen Meter

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger.

Periode
01-02-2017 17-07-2017
Probleemomschrijving

Het ontwikkelen van een lengtemeter voor de GGD.

Website
https://www.ggdfryslan.nl

Inleiding

VGM (Voor Geen Meter) wil een lengtemeter voor de GGD ontwikkelen. Hierbij wordt de klassieke rolmaat vervangen door een meer professioneel middel. Op de eigen locaties van de GGD zijn deze wel aanwezig. Maar op scholen is zo’n meter niet aanwezig. Om kinderen te meten wordt nu een meetlint of meetlat op een muur of deur geplakt. Niet professioneel.

Het hoe en waarom

We hebben tot nu toe meegelopen met de schoolartsen van de GDD. Dit gaf ons inzicht in het gebruik van de lengtemeter op dit moment. We maken persoonlijk contact en kunnen direct communiceren bij de opdrachtgever. Zo blijven de lijntjes naar de opdrachtgever kort. We werken dus nauw samen met de schoolartsen. Zij zijn onderdeel van het proces.

Op basis van dit meelopen hebben we enkele innovatieve concepten verzonnen. Na het ontwerpen zijn ze omgezet in werkende prototypes. We hebben onze ideeën getest, verfijnd en aangepast. Zo zijn we tot een doeltreffend eindproduct gekomen.

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.