Stichting Nijkleaster

Een zelfvoorzienend, hedendaags klooster. Dat is de toekomst van een oude boerderij tussen Bears en Hilaard. Maar hoe zorg je er voor dat een klooster zelfvoorzienend is qua water?

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Stichting Nijkleaster wil een boerderij verbouwen tot hedendaags klooster

Inleiding

De stichting Nijkleaster wil een historische boerderij tussen Bears en Hilaard verbouwen tot een eigentijds klooster, met een circulair watersysteem! bij de FDF kijken we hoe we in kunnen spelen op het effectief gebruik van onder andere: afvalwater, waterleidingen, hemelwater, zuivering en behandeling.

Het hoe en waarom

Samen met betrokkenen worden er sessies gehouden. Uit die sessies komen vervolgens concepten of prototypes voort waarmee het klooster zijn watersysteem circulair gemaakt kan worden.

Mentor en tutor: Eric Voigt
Inhoudelijke begeleiding: Lector Luewtin Agostinho

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.