NHL Greenteam

Met al de positieve ontwikkelingen binnen de NHL, zoals het X-lab, komt veel goeds. Een keerzijde is echter dat dit ook zorgt voor meer afval binnen de NHL. Hoe kun je dit afval, wat negatief is, veranderen in iets positiefs?

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Afval scheiden en recyclen in de NHL

Inleiding

Het X-lab is, naast de FDF, een van de twee plekken in de NHL waar ontmoetingen en cross-sectorale innovatie een grote rol speelt. De labs zorgen er voor dat het in- en externe ”NHL innovatie-netwerk” zich actief blijft ontwikkelen. In de labs van de NHL mag er veel, van prototypes maken tot eten en drinken. Maar natuurlijk betekent dat ook dat er veel afval geproduceerd wordt. Doel is om dit afval te recyclen voor nieuwe doeleinden.

De hoe en waarom

Ontwerp een nieuwe innovatieve manier om het afval wat er in de NHL geproduceerd wordt op locatie te scheiden en te recyclen. De oplossing moet afwijken van de traditionele manier van afval scheiden en recyclen. Daarnaast is de vraag wat er aan de inkoopkant kan veranderen zodat de hoeveelheid afval vermindert.

Mentor en tutor: Marjan Poutsma
Inhoudelijke begeleiding: Ass. Lector Marcel Crul

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.