Mobiliteit op Terschelling

Momenteel wordt er erg actief onderzoek gedaan naar het verbeteren van de havens in Harlingen, Terschelling en Vlieland. Daarbij staat het beter afwikkelen van reizigers en bagage centraal. Samen met verschillende partners wordt er gekeken naar concepten die dit afwikkelen bevorderen.

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Verbeteren afwikkelen van reizigers/baggage in havens Harlingen

Inleiding

De Provincie Friesland is op dit moment onderzoek aan het doen naar het verbeteren van de afwikkeling van reizigers en bagage in de havens van Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Het hoe en waarom

Opdracht is het ontwikkelen en prototypen van een aantal concepten, samen met opdrachtgever en de aangesloten partners (Doeksen, Arriva, RWS..). De opdrachtgever wil graag de Maritieme academie erbij betrekken. De studenten van die academie leven op het eiland en kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek, want zij vallen onder de doelgroep.

Mentor en tutor: Marjan Poutsma

Inhoudelijke begeleiding: Ass. Lector Marcel Crul

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.