Leen een Fries

Leen een Fries brengt mensen samen. Mensen die weten. Mensen die wíllen weten. Wij geloven dat de mooiste verhalen schuilen in kleine ontmoetingen.

Periode
01-02-2017 17-07-2017
Probleemomschrijving

Frieze kennis delen met toeristen en met elkaar.

Website
https://leeneenfries.nl

Inleiding

Leen een Fries is een project van de Friese bibliotheken in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Het is de bedoeling dat er ‘Friezen’ uitgeleend worden aan toeristen en aan elkaar.

Het hoe en waarom

Leen een Fries is een project van de Friese bibliotheken. Het valt binnen Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Binnen het project worden ‘Friezen’ uitgeleend aan toeristen. En aan elkaar.

De inwoners van Fryslân hebben veel kennis. Van de eigen provincie. Van de natuur en het landschap. Van de historie, de taal en de cultuur. Kennis die interessant is. Zeker voor de bezoeker van CH2018 en voor de Friezen zelf. De bibliotheken zorgen voor de verbinding van deze kennis.

De studentengroep heeft zich gericht op een prototype voor een pop-up. Ze hadden al twee prototypes. Het tweede kan hier in NHL worden beleefd. Hier kan kennis laagdrempelig worden gedeeld. Hier ontstaat de interactie onder mensen. Voor het semester zijn wij echter pas halverwege. Er volgen in ieder geval nog twee prototypes.

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.