Innofest

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat er minder water nodig is om te wassen. Maar toch wordt dit nog niet veel toegepast bij Nederlandse festivals. Daarnaast wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van hardcups, die gewassen moeten worden. Het doel is om festivals duurzamer met water om te laten gaan.

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Bar bouwen waar geen vaste waterleiding voor nodig is

Inleiding

Een festival is een tijdelijke minimaatschappij. Net als in het echt zijn daar uitdagingen op gebied van onder andere energie en afval. Ook festivalbezoekers gedragen zich in zekere zin gelijk als in de echte wereld: ze bewegen, eten en slapen. Het verschil met de echte wereld is dat er een hek om het festivalterrein staat. Dat maakt festivals een perfecte testomgeving om samen te werken aan prototypes en experimentele technieken. En als een idee op een festival werkt, dan kan het ook in de echte wereld werken.

Het hoe en waarom

PROBLEEM: op een festival zit je vaak midden in de natuur. Daarom is er niet overal een kraan waar water uit vloeit. Meer en meer festivals stappen echter over op duurzame hardcups, in plaats van wegwerpbekers. Dat betekent: glazen spoelen! Water aanleggen om de glazen te spoelen is echter duur. Kan het ook anders en is een het mogelijk om een bar te bouwen waar je wél kunt spoelen, maar geen waterleiding nodig is?

Mentor en tutor: Eric Voigt
Inhoudelijke begeleiding: Lector Peter Joore

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.