Elfwegentocht

De roep van de Friese jeugd om twee fossielvrije mobiliteitsweken te organiseren wordt gehoord! Van 1 t/m 14 juli 2018 rijden in Fryslân zoveel mogelijk mensen met duurzame vervoermiddelen. Ook de FDF zal hierin participeren en zal een futuristisch voertuig produceren dat meedoet in deze weken.

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Twee weken rijden zonder benzine

Inleiding

“De droom van de Friese jeugd wordt van 1 t/m 14 juli 2018 werkelijkheid: in Fryslân reizen dan zoveel mogelijk mensen met duurzame vervoermiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische auto’s en taxi’s, deelauto’s, groengasbussen, segways, ligfietsen, elektrische boten en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. De Elfwegentocht: twee weken feest zonder een druppel benzine!”

De hoe en waarom

Ontwerp een voertuig dat geen gebruik maakt van Fossiele Brandstof en dat meedoet tijdens de Elfwegentocht, die van 1 t/m 14 juli 2018 in Fryslân wordt georganiseerd.

Mentor en tutor: Marjan Poutsma
Inhoudelijke begeleiding: Lectoraat Zonneenergie  – Johannes van der Steen

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.