Fysieke Maker Box

Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is dé serviceorganisatie en innovatieve partner van de Friese Bibliotheken. Vanuit de BSF worden verschillende activiteiten en cursussen aangeboden. Omdat zij goed in willen spelen op behoeftes van hun doelgroep, willen zij een fysieke ruimte in de bibliotheek waar de programmering/activiteitenaanbod volledig wordt bepaald door gebruikers.

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Bibliotheekactiviteiten door gebruikers

Inleiding

Het cluster Mar en Fean (bibliotheken in onder andere Heerenveen, Joure, Bolsward, Sneek) heeft de wens om aan te sluiten bij een bestaand bibliotheekconcept, genaamd de Blauwe Kamer. Hierbij komt het erop neer dat in een fysieke ruimte in de bibliotheek de programmering/activiteitenaanbod volledig wordt bepaald door gebruikers. Mar en Fean wil hierbij ook insteken op de makersbeweging, dit in de vorm van een fysieke Maker Box.

De hoe en waarom

kan er een ontwerp voor de Maker Box worden gemaakt, waarbij ook een concept hoe de gebruikers hierbij te betrekken, uitermate belangrijk is? Eén van de voorwaarden is dat de Maker Box herbruikbaar/herplaatsbaar is in andere bibliotheken.

Mentor & tutor: Eric Voigt
Inhoudelijke begeleiding: Lector Hylke van Dijk

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.