DORPRADIO-NEXT

In een wereld die zich snel ontwikkelt, is het logisch dat Friesland niet achter blijft. In een segment van DORPRadio wordt er gesproken over Friese design, innovatie en DIY-projecten. Door middel van hun platform wordt dit aan de man gebracht.

Periode
11-09-2017 02-02-2018
Probleemomschrijving

Met DORPRadio interviews afleggen met Friese innovatoren

Inleiding

Er is in de designwereld veel kennis, dus ook in Friesland! In een segment van dorpradio2 wordt er gepraat over design, innovatie en DIY binnen Friesland.

Het hoe en waarom

Met de ervaring, kennis en het platform van DORPRadio de innovatoren in Fryslân interviewen en deze interviews ontsluiten voor docenten en studenten van NHL Stenden. Door middel van een podcast wordt hun informatie gedeeld.

Mentor en tutor: Marjan Poutsma
Inhoudelijke begeleiding: Lector Marc Coenders

Onze laatste cases

Alle showcases

Met DORPRadio worden interviews afgelegd met innovatoren in Friesland voor docenten en studenten van NHL Stenden

Provincie Friesland wil graag het afwikkelen van reizigers en baggage in de havens van Harlingen verbeteren.

Tijdens festivals is glazen spoelen vaak onmogelijk, want een waterleiding aanleggen is duur. Er wordt gekeken naar een alternatief.