About

De Frisian Design Factory is een beweging die, doormiddel van multidisciplinair werken met verschillende partners, een bijdrage levert aan het creeeren van nieuwe oplossingen voor vraagstukken van de toekomst.

Dit doen wij met een team van studenten, onderzoekers, creatieve experts en mensen uit kennisinstellingen en bedrijven.

Wat wij doen

Wij innoveren met behulp van methodes zoals design thinking. Bij onze aanpak staat de gebruiker centraal. Daarnaast doen wij mee in internationale onderzoektrajecten, waarin innovatie en onze manier van aanpakken ook worden onderzocht.

Bedrijven helpen wij op diverse manieren met sectoroverstijgend innoveren, met pressurecookers, brainstormdagen of semesterlange projecten.

Wat wij bieden

Samen met bedrijven gaan wij op zoek naar oplossingen voor hun innovatie vraagstukken. Dit doen wij met teams van studenten, creatieve experts en onderzoekers. We werken hier samen met de bedrijven in de vorm van workshops, projecten en minoren aan vraagstukken uit het werkveld. Hiervoor gebruiken we design thinking methodes en faciliteren we met ruimtes en materialen.

Kennis

De Frisian Design Factory is ontstaan vanuit NHL hogeschool en het Friesland College. Er is een nauwe samenwerking met Stenden Hogeschool en universiteiten van over hele wereld. Kennis vanuit onze projecten vertalen we naar richtlijnen voor bedrijfsleven, industrie en overheid. Zo maken we wetenschappelijke kennis concreet toepasbaar

Innovatie internationaal

Er is een wereldwijd netwerk van Design Factories. De Frisian Design Factory  is daar één van. We werken nauw samen met Design Factories en universiteiten in o.a.  Helsinki, Shanghai, Melbourne, New York en Santiago. Voor partijen in Noord-Nederland bieden we een breed internationaal netwerk.