“We are the creative solutions movement”

 

Vanuit Noord-Nederland zoeken wij naar concrete oplossingen voor multidisciplinaire vraagstukken. Wij werken hierin veel samen met bedrijven uit heel Nederland. We zien dat bedrijven vaak heel goed kunnen innoveren in hun eigen sector, maar dat sectoroverstijgend innoveren wel een uitdaging is. Onze aanpak overstijgt deze grenzen van sectoren. Wij zijn bezig met vraagstukken van de toekomst en zoeken hier oplossingen voor. Deze oplossingen creeeren wij met teams van studenten, creatieve experts, onderzoekers en mensen uit kennisinstellingen en bedrijven. Onze werkwijze genereert nieuwe kennis en vaardigheden, naast natuurlijk concrete oplossingen voor deze vraagstukken. Onze aanpak draagt bij aan regionale bedrijvigheid, economische slagkracht en banen.

 

Frisian Design Factory staat voor:

  • Design Thinking
  • Open innovatie
  • Creativiteit
  • Multidisciplinair teamwork
  • Internationaal netwerk
  • En bovenal: nieuwe oplossingen!